Springterrein in Loenen

In Loenen is veel onrust ontstaan over het onderzoek van Defensie naar oefenlocaties voor het trainen met explosieven (springterrein). Het gebied gelegen tussen de A-50, Groenendaalseweg, de Vrijenbergspreng en Beekbergerweg in Loenen is één van de zeven mogelijke locaties.   

De gemeente en Defensie heeft al eerder overleg gevoerd over oefenlocaties in de gemeente, maar de locatie nabij Loenen was toen geen onderdeel van het gesprek. De gemeente heeft zich nu meteen al uitgesproken tegen de Loenense locatie

Op 13 juni is er een informatieavond geweest. Vanuit Loenen en Beekbergen was er een grote opkomst. De bewoners die binnen het aangegeven gebied wonen en de omwonenden hebben nu vooral te maken met grote onzekerheid, terwijl er voor besluitvorming nog een lange weg te gaan is.

Vanuit Loenen is er veel onbegrip over deze nominatie. En terecht. Het gebied ligt naast het Nationaal Ereveld Loenen. Het betreft een natura 2000 gebied, dat met ecoducten onlosmakelijk verbonden is met de Hoge Veluwe. Ook is het een waterwingebied. De aanwijzing heeft ook grote impact op recreatie en toerisme in ons gebied. Door het gebied loopt een mountainbikeroute en verschillende wandelroutes, waaronder het LAW2 “Trekvogelpad”. Dit is één van de bekendste wandelroutes in Nederland. Met al deze wetenschap is het onbegrijpelijk dat het gebied in Loenen één van de mogelijke locaties voor een springterrein is.  

Het is geen discussie dat defensie goed uitgerust en getraind moet zijn en zij daartoe voldoende oefenterreinen moeten hebben. Maar we willen dat daarbij weloverwogen keuzes worden gemaakt. De dorpsraad zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en alle mogelijkheden voor inspraak aangrijpen om te voorkomen dat ons natuurgebied als springterrein wordt aangewezen.

Voor het volgen van het proces, kunt u kijken op https://www.defensie.nl/ruimtevoordefensie

Namens de dorpsraad,

Harrie Wilbrink

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen