Uitnodiging Bewonersavond WoonWensen Onderzoek

Loenen heeft een grote behoefte aan woningen, zowel starterswoningen voor onze jongeren als levensloopbestendige woningen voor senioren. De komende jaren willen we ons sterk maken om dit te realiseren. Daartoe willen we in ons dorp een WoonWensenOnderzoek (WWO) doen.

Dorpsraad Loenen Zonnedorp nodigt je daarom uit voor de Bewoners- / Informatieavond van het WWO Loenen.

WoonWensenOnderzoek

Welke woonbehoefte is er bij de inwoners m.b.t. de woonwensen binnen Loenen voor de komende 3-10 jaar?

Hieronder staan enkele voorbeeldvragen die in het WWO aan de orde kunnen komen:

  • We willen jongeren en ook onze ouderen graag in Loenen behouden. Hoe ziet dit er de komende jaren uit?
  • Welke woonbehoefte heb je de komende 3-10 jaar?
  • Zijn er voldoende betaalbare woningen voor jongeren, alleenstaanden, gezinnen en ouderen?
  • Hoeveel behoefte aan woonzorg- en/of levensloopbestendige woningen is er?
  • De één wil een grotere woning en de ander wil juist kleiner wonen. Is woningsplitsing of woningruil een oplossing of moeten er nieuwe woningen gebouwd worden?

Uiteindelijk leidt het onderzoek tot een plan voor korte, middellange en langere termijn, waarmee zo concreet mogelijk de woonbehoefte van Loenen wordt ingevuld. De uitkomsten worden door de gemeente gedragen en zijn bepalend voor toekomstige woningbouw in ons dorp.

Opdracht

Het WoonWensenOnderzoek in Loenen wordt uitgevoerd door DKK (vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland) op verzoek van Dorpsraad Loenen Zonnedorp. De gemeente Apeldoorn ondersteunt het onderzoek.

Woonwensen gesprekken

Op een aantal nog te plannen data worden WoonWensen-gesprekken (één op één gesprekken) gehouden in Loenen. Tijdens deze gesprekken gaat DKK dieper in op de woonwensen van de inwoners voor de toekomst. Deze gesprekken worden gehouden bij De Brink in Loenen. Informatie over het inschrijven voor deze gesprekken volgen nog.

Eerste informatiebijeenkomst

Graag nodigen wij je uit voor de eerste Bewoners-/Informatiebijeenkomst m.b.t. de Woonwensen in Loenen voor de komende 3-10 jaar. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 juli. De inloop is van vanaf 19.00 uur en start om 19.30 uur, bij Dorpscentrum De Brink in Loenen. 

Belang van dit onderzoek

Wij menen dat dit onderzoek van groot belang is voor de leefbaarheid en toekomst van ons mooie dorp en wij hopen dan ook dat alle inwoners met een woonwens zoveel als mogelijk medewerking willen verlenen aan dit professionele onderzoek.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf nu tot en met 7 juli via de online versie van ‘Nieuws uut Loenen’ en/of de website van Loenenopdeveluwe.info. Als dat niet lukt, mag je je ook aanmelden via onderstaande QR-code of via info@dkkgelderland.nl o.v.v. WWO Loenen.  

Wij zien graag uit naar uw komst!

Met een vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Loenen Zonnedorp 

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen