Agenda

Loenen Zonnedorp kent 3 hoofdvormen van overleg; het maandelijks voortgangsoverleg, de algemene ledenvergadering en het overleg met de gemeente Apeldoorn.

Het maandelijks voortgangsoverleg vindt 10 maal per jaar plaats. Loenen Zonnedorp komt in besloten zitting samen om de voortgang van lopende zaken te bespreken en om nieuwe projecten te agenderen. Mocht u een onderwerp op de agenda willen zetten zoals een nieuw initiatief dan kan dat door contact op te nemen met Loenen Zonnedorp, bij voorkeur via de pagina Contact. Indien er behoefte is aan een toelichting op uw inbreng, dan bent u van harte welkom op een bestuursvergadering.

Ledenvergadering

Naast de besloten vergaderingen is er eenmaal per jaar een openbare zitting, de algemene ledenvergadering. Op deze vergadering zijn alle (niet geschorste) leden van Loenen Zonnedorp van harte welkom. De agenda voor deze vergadering wordt voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de site.

Om de interactie met de gemeente Apeldoorn te garanderen is op regelmatige basis overleg met de gemeente Apeldoorn ingeroosterd.

Agenda