Cluster Duurzaamheid

Het cluster Duurzaamheid coördineert alle activiteiten in Loenen op het gebied van e verduurzaming. De focus ligt op de energievoorziening (elektriciteit, warmte en mobiliteit). In het cluster worden de stichtingen Loenen Energie Neutraal en Duurzame Projecten Loenen, Energie Coöperatie Loenen vertegenwoordigd en proberen we alle activiteiten die leiden tot meer duurzaamheid in Loenen zo goed mogelijk te coördineren. Meer informatie op: www.loenenenergie.nl, waar u alle info van bovengenoemde organisaties geordend bij elkaar vindt.

Wat hebben we gerealiseerd?

Via de stichting Loenen Energie Neutraal zijn al ruim meer dan 400 duurzaamheidsinvesteringen gerealiseerd, met een gezamenlijke waarde van zo’n 3 miljoen euro. Daarvan is als zo’n 2,25 miljoen euro terugverdiend in de afgelopen jaren, terwijl de investeringen nog gewoon door renderen. Via de stichting Duurzame Projecten Loenen is een lokaal energie-management systeem (DE-centrale Loenen) gebouwd dat inzicht geeft in verbruik én de mogelijkheid tot reduceren en sturen. Via de Energie Coöperatie Loenen is een 1 MWp zonnedak gerealiseerd dat jaarlijks stroom opwek voor 300 huizen en ook het dorp financieel veel oplevert.

In totaal zijn er in Loenen al vele kilotonnen aan CO2 bespaard, naast financiële baten die al richting 2,5 miljoen lopen.

PROJECTEN

2021 Wattflex: experimenteren met thuisbatterijen en slim laden

Via een subsidie van RvO wordt inmiddels ook ge-experimenteerd met thuisbatteijen en slim laden van elektrische auto’s. Doel van dat project is om te onderzoeken of het mogelijk is om door slimmer gebruik te maken van stroom meer zelfvoorzienendheid mogelijk is en net(over)belasting te voorkomen. Daarmee kan op zowel Loenens niveau alsook op het niveau van Liander geld en investeringen worden bespaard.

In dat project kunnen 20 Loenenaren relatief goedkoop een thuisbatterij laten plaatsen en die batterij wordt vervolgens vanuit het project aangestuurd om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te genereren. Nog eens 20 Loenenaren kunnen hun auto slim laden (bijvoorbeeld op lagere prijzen).

Dit project loopt van 2021-2024 en doen we samen met het dorp Heeten, waar ook veel innovatieve verduurzamingsprojecten lopen. Deelname is nog mogelijk.

2019 Oprichting Energie Coöperatie Loenen en de ontwikkeling van Zonnedak Thomassen

Gerealiseerd: 2019

Om meer grip te krijgen op de lokale ontwikkelingen rond de verduurzaming op het platteland is in 2019 de Energie Coöperatie Loenen opgericht. ECL heeft momenteel ca 110 leden. Één van de eerste acties was het tot stand brengen van een 100% coöperatief zonnedak van ca 1 MWp op het lokale distributiecentrum van Thomassen langs Kanaal Zuid. Dat dat is 100% gefinancierd door de burgers van Loenen en in augustus 2020 feestelijk in gebruik genomen (met inachtneming van COVID maatregelen). Dat dak heeft inmiddels meer dan 2 miljoen kWh geproduceerd (ongeveer een half jaargebruik van heel Loenen). In 2022 is met het dak dermate veel geld verdiend (door veel zon en extra hoge energieprijzen), dat de ALV van ECL bepaald heeft dat €20.000 terug mag vloeien naar projecten in Loenen met een sociaal en/of duurzaam karakter. Verwacht wordt dat dit vaker kan en gaat gebeuren. Het zonnedak zal minimaal tot 2035 in bedrijf blijven en waarschijnlijk langer. In 2035 zal er ongeveer 12,5 miljoen kWh mee geproduceerd zijn (3 x de jaarvraag van Loenen).

Dit project is afgerond, maar ECL is op zoek naar nieuwe daken om vergelijkbare projecten mee op te zetten. Zo gauw die gevonden zijn, zal deelname weer opengesteld worden voor alle Loenenaren, maar daarvoor is wel lidmaatschap van ECL vereist (10 euro per jaar).

2017 Energie management systeem DE-centrale Loenen: de community based Virtual Power Plant (cVPP)

Gerealiseerd: 2017

Omdat via Loenen Energie Neutraal erg voortvarend werd geïnvesteerd in onder andere zonnepanelen en er voldoende geschikt dakoppervlak is om heel Loenen van stroom te voorzien (excl Industrie) werd al vroeg onderkend dat je dan ook aan energie management moet gaan werken. Daarom is het project cVPP ontwikkeld: zorgen voor meer lokale opwek (in handen van Loenenaren) en starten met het verkrijgen van real-time inzicht in verbruik en opwek. Dit project is gefinancierd vanuit de EU (Interreg NWE) en Provincie Gelderland. Inmiddels doen momenteel meer dan 100 Loenenaren mee, waar slimme meters, zonnestroom-installaties, warmtepompen etc. uitgelezen worden en mensen zowel hun eigen verbruik en opwek zien alsook het collectieve verbruik. Te zien is hoe de (mis) match is tussen eigen opwek en verbruik, de werkelijke zelfvoorzienendheid, de mogelijkheid tot het bijsturen van verbruik op basis van de opwek door de zon, de ontwikkeling van energieprijzen van uur tot uur en bijvoorbeeld te de verwachten effecten van het afschaffen van de salderingsregeling. DE-centrale Loenen is in 2020 on-line gekomen en draait inmiddels alweer 3 jaar. Deelname is nog mogelijk.

2013: Oprichting revolverend fonds (Loenen Energie Neutraal)

Gerealiseerd: 2013

Naar aanleiding van een door gemeente Apeldoorn uitgeschreven wedstrijd heeft Loenen een prijs gewonnen van €200.000, met als voorwaarde om dat te gebruiken voor de verduurzaming van het dorp. Met dat geld is een revolverend fonds opgericht (plaatje toevoegen?). Met dat fonds worden mensen via een renteloze lening plus kleine subsidie geholpen om te investeren in duurzame projecten (isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, etc.). Het grootste deel van dat geld moet in 3-5 jaar worden terugbetaald (vanuit de besparingen op de energierekening) zodat weer nieuwe projecten gefinancierd kunnen worden.

Het project is gestart in 2013 en loopt eind 2023 dus alweer 10 jaar. Tegen die rtijd zullen er zon’n 500 projecten gebruik hebben gemaakt van het fonds. Naar verwachting zal het fonds ook in de komende 10 jaar nog gewoon doordraaien, deelname is dus nog gewoon mogelij, maar we zijn wel op zoek naar wat aanvullende financiën.