Publicaties

Hier vindt u informatie over alle publicaties van Loenen Zonnedorp zoals jaarverslagen, verslagen van vergaderingen en de organisatorische fundamenten van de raad.

Actueel

Koersdocument

Dit document is een concept versie en omvat het algemene deel van het koersdocument zoals deze door Loenen Zonnedorp met de Gemeente Apeldoorn tot op heden zo volledig mogelijk is opgesteld.

Statuten

Statutenwijziging