Cluster Zorg, Wonen, Jeugd & Welzijn

Loenen kent een sterke vergrijzing, groter dan de Gemeente Apeldoorn en omliggende dorpen, dit vraagt uiteraard in toekomst meer (levensloop) bestendige woningen. Ook de jeugd wacht al heel lang op starterswoningen. Nu trekken veel jongeren naar de steden en dorpen buiten ons dorp. Dat dit desastreus is voor het verenigingsleven is evident. Te weinig doorstroming bij de bestaande ouderenwoningen en te weinig sociale nieuwbouw belemmeren de sociale cohesie in ons dorp. Ook huizen die te koop staan gaan voor enorme prijzen naar veelal mensen uit de randstad. De hoge prijzen zijn een gevolg van vraag- en aanbod, de trek vanuit de randstad is al langer aan de gang in de dorpen in het oostelijke- en noordelijke deel van ons land.

Het antwoord op veel vragen is nieuwbouw in de zorg, sociale woningen, levensloopbestendige woningen, starterswoningen voor de jongeren en middenklasse woningen.

Dit is alleen te bereiken door samenwerking met particuliere eigenaren, woningbouwverenigingen, de Gemeente Apeldoorn, de Provincie en een Zorgpartner.

In Loenen hebben enerzijds natura 2000 gebieden en anderzijds natte gebieden voor voornamelijk veeteelt.

PROJECTEN

Nieuwbouw

We hebben in gesprekken met de Gemeente een afspraak gemaakt over de bouw van 200 woningen in bovengenoemde categorie├źn tot 2030.

Dit betekent dat we veel via inbreiding moeten realiseren m.u.v. eventuele nieuwbouw op het terrein van de Marshoeve. Een uitkomst voor ons was de realisatie van bedrijventerrein Kieveen. Dit betekent verhuizing van een aantal bedrijven naar Kieveen en daardoor ruimte voor inbreiding.

Zorg

Voor de zorg zijn we in gesprek met Riwis om 24-uurs zorg in Loenen te realiseren. De locatie is nog niet bekend. Verder kijken we samen met Veluwonen om van de aanleunwoningen van de Bruisbeek zorg-plus woningen te maken, waarbij een bewoner zorg kan krijgen totdat dit niet meer mogelijk is. Dit traject willen we graag met Veluwonen en Riwis ingaan!

Naast deze locaties kunnen we nog bouwen op een van de locaties van de Poort of de Tweede Stee als die scholen samengaan. Ook die locatie is nog niet bekend. Als laatste wordt er nog gebouwd naast de Pastorie (op en naast het jeugdhuis).

Den Eikenboom

Den Eikenboom, streefdatum eind 2024 wordt een verrijking voor Loenen en de regio, Fred Janssen is met zijn project volop in de weer en zoals het eruit komt te zien wordt het zeker een toeristische trekpleister waar Loenen straks trots op kan zijn. Goed voor het toerisme, de werkgelegenheid en de uitstraling naar Loenen.