Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Sinds 4 november 1968 beschikt Loenen over een een vereniging van en voor dorpsbewoners. In 2019 is er een nieuwe vereniging opgericht Vereniging Loenen Zonnedorp.
De vereniging Loenen Zonnedorp beoogt een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid, om te wonen en te werken, van het dorp Loenen.

Loenen Zonnedorp

In 2009 is het document “Loenen een dorp om te zoenen” geschreven en geratificeerd door de gemeente Apeldoorn in 2014, 2019 en 2021.
Deze vitaliteitsagenda en updates zijn geschreven vanwege de politieke – en sociale veranderingen in de maatschappij, van verzorgingsstaat naar “participatie samenleving”. Dat dit ook in onze regio merkbaar is, is evident.

In het dorp bleek een grote groep uit het verenigingsleven, de Dorpsraad, LEN (Loenen Energie Neutraal) , de ondernemers, de Brink en een delegatie vanuit vrijwel de gehele Loenense samenleving bereid mee te werken aan de totstandkoming van dit document en zijn derhalve gekomen tot een bottom-up document pur sang, waar we als dorp ook zeer trots op (mogen) zijn.
Enthousiasmeren was niet nodig, enthousiasme en pro-activiteit bleken voldoende aanwezig, mede veroorzaakt door de terugtrekkende overheid en de snelle vergrijzing.

Gedreven door vergrijzing en duurzaamheid zijn een aantal hoofdthema’s benoemd waarop dit document is gebaseerd namelijk; “Leefbaarheid, zorg, wonen en jeugd; Ondernemen; Toerisme; Duurzaamheid; Groen; Infrastructuur en  Cultuur en Verenigingsleven.

De terugkoppeling van onderwerpen vanuit het dorp waren overweldigend en is verwerkt in een proces met looptijden van korte -, middellange – tot lange termijn, gebaseerd op de laatste Apeldoornse strategie: Comfortabele gezinsstad, Toeristisch Toplandschap, Veelzijdige economie en Lokale duurzaamheid. Een deel, zoals de zorg, had qua structuur weinig aanpassing nodig. Echter andere onderwerpen zoals vergrijzing, toerisme, wonen voor ouderen en jeugd alsmede een nieuw dorpshart hadden meer voeten in de aarde. Uiteraard is welzijn en leefbaarheid een zeer -, zo niet het belangrijkste thema waar bij de infrastructuur (de N786) een prominente rol speelt.

Zoals we de pro-activiteit van de Loenenaren uit heden en verleden kennen, is het een dorp van daadkracht en saamhorigheid wat ook weer is gebleken uit de inzet voor de Loenense bossen (o.a. de uitkijktoren, trimbaan en de zwerfkeienroutes). De vele subgroepen verdienen de aandacht en vormen de samenhang in dit rapport en biedt een toekomst die de Loenense bevolking verdient: “een leefbaar dorp in al zijn facetten”.

We gaan er van uit dat dit bottom-up proces ons mooie dorp Loenen naar welzijn en leefbaarheid zal leiden.

Inmiddels zijn er al vele projecten gerealiseerd, u als oplettende dorpsgenoot ziet regelmaat de veranderingen in Loenen. Alles wordt ook gepubliceerd in Nieuws Uut Loenen en op de website.

Doelstellingen

Het bestuur

Voorzitter:
Harrie Wilbrink

Zitting sinds: 17-04-2024

Secretaris:
Brenda Kosters

Zitting sinds: 17-04-2024

Penningmeester:
Timon Luesink

Zitting sinds: 2021

Cluster: Groen
Bestuurslid: Marloes van Brink

Zitting sinds: 17-04-2023

Cluster: Duurzaamheid
Bestuurslid: André Zeijseink

Zitting sinds: 20-03-2019

Cluster: Toerisme
Bestuurslid: Hein Reusken

Zitting sinds: 20-03-2019

Cluster: Sport & Cultuur
Timon Luesink

Cluster: Ondernemen
Bestuurslid: Sophie Knoote en Gerrianne Jansen

Zitting sinds: 17-04-2024

Cluster: Infrastructuur
Vacant

Ondersteunend – Cluster: Infra (N786)
Jerry Heezen en Ronnie Poorterman

Cluster: Zorg & Wonen
Vacant