Cluster Groen

De Cluster Groen wordt vertegenwoordigd vanuit St. De Vrienden van de Loenense Bossen.

De Vrienden van de Loenense Bossen is een stichting die zich richt op het openhouden van de Loenense bossen voor recreatieve doeleinden, het in stand houden c.q. terugbrengen van cultuurhistorische waarden en het beschermen van de rijkdom en diversiteit van flora en fauna.

Doelstellingen

De stichting heeft al diverse doelstellingen gerealiseerd, zoals het aanleggen van 2 wandelroutes t.w. de witte- en gele zwerfkeienroute, het maken van een stenen uitzichtbank, het terugbrengen van de Natuur Trimbaan en een houten zeskanten bank nabij het vennetje.

De belangrijkste doelstelling van de stichting is het terugbrengen van een uitkijktoren op de trapjesberg. Dit project is in 2014 gestart en heeft te maken gehad met diverse procedures te weten: vele natuuronderzoeken, bodemonderzoek, bestemmingsplan en provinciale vergunningen. Inmiddels heeft de Provincie Gelderland haar goedkeuring gegeven, maar zijn er bij de gemeente Apeldoorn bezwaren ingediend tegen de bouw van de toren. Deze bezwaren richten zich op de locatie van de toren, beschermde flora en fauna en de toegangsweg. De Vrienden van de Loenense Bossen zijn echter van mening dat deze bezwaren ongegrond zijn daar deze grondig zijn onderzocht door het gerenommeerde onderzoeksbureau Natuurbalans. Ze hebben daarom goede hoop dat de bouwvergunning verleend zal worden.

De provincie Gelderland heeft inmiddels het Recreatie Zoneringsplan Veluwe vastgesteld. Hierin is ook vastgesteld dat er slechts twee kleine plekken in de Loenermark mogen zijn waar meer recreatie mag zijn n.l. de Natuur Trimbaan en de Schaapskooi/Uitkijktoren. Verder zijn er twee grote gebieden jaarrond afgesloten voor publiek. De rest van het bos heeft een matige recreatieve bestemming.

De trage werking van gemeente en provincie heeft echter gezorgd voor veel hogere kosten dan verwacht, door de sterk gestegen hout- en staalprijzen, loonkosten en maatregelen om de hazelworm te beschermen. Er is dus nog veel werk te verrichten door de Vrienden van de Loenense Bossen en haar vele vrijwilligers om deze doelstelling te behalen.

Meer informatie vindt u op de website van de Stichting →