Cluster Cultuur & Sport

Het doel van het cluster Sport en Cultuur is om met elkaar het dorp “vitaal” te houden. Dit door met alle verenigingen op Sport en Cultuur gebied samen aan gemeenschappelijke uitdagingen, zoals vrijwilligerswerving, ledenwerving en promotie te werken. De Dorpsraad kan daar prima als de smeerolie voor dienen.