Lid worden van Loenen Zonnedorp

 • Belangenbehartiging op terrein van:
  • Wegenstructuur
  • Wonen
  • Zorg
  • Groen
  • Sport en Cultuur
  • Duurzame energie
 • De Dorpsraad draagt bij in de kosten van Nieuws uut Loenen
 • Financiële bijdrage aan kleine lokale projecten van verenigingen en stichtingen

En natuurlijk de tomeloze inzet van de vrijwillige bestuursleden om Loenen leefbaar en vitaal te houden.

En dat maar voor de €10,00 contributie per jaar (2024).

Wat kunt u van ons verwachten?

De vereniging Loenen Zonnedorp beoogt een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid, om te wonen en te werken, van het dorp Loenen.

Aanmeldformulier lidmaatschap Loenen Zonnedorp

Loenen Zonnedorp is politiek neutraal en alle inwoners van Loenen, 18 jaar en ouder, kunnen lid worden.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 10,00 per jaar. Dit is alleen geldig wanneer u Vereniging Loenen Zonnedorp machtigt om de contributie jaarlijks automatisch te incasseren.