Bezoek Leden van Provinciale Staten

Op 16 maart was er een werkbezoek van Provinciale Staten aan het project Eerbeek Loenen 2030. Ze kwamen ook in Loenen. De actiegroep Verkeersveiligheid en de Dorpsraad hebben ze ontvangen bij de Brink. Onderstaande tekst, geprint op papier van de Middelste Molen, hebben de bezoekers meegekregen. Later op de ochtend was het in Eerbeek mogelijk in gesprek te gaan met hen. De korte duur van het bezoek in Loenen, een kwartier, stelde ons teleur, maar we hebben toch het gevoel onze zorgen over de N586 (Eerbeekseweg en Beekbergerweg) overgebracht te hebben.

————–

Informatie ten behoeve van werkbezoek leden van PS 16-3-2022

Wat u tijdens dit werkbezoek niet gaat zien, maar er wel is:

 1. Recente aantallen verkeersdeelnemers door Loenen uit Atlas Gelders Verkeer
 2. Gemotoriseerd verkeer  10.730 per werkdag       

Vrachtverkeer 1990 per werkdag

Fietsers (toerisme in het weekeinde) 1630 op zaterdag, 1420 op werkdagen

 • De N786 oprijden is vaak onmogelijk door het vele verkeer.
 • De verwachting is dat er een behoorlijke toename zal komen van (vracht) verkeer
 • Extra toename van 10% extra verkeersbewegingen door Loenen indien de kanaalroute 60 km/uur wordt
 • Geen snelheidsverlaging naar 60 km/uur voorzien tussen Loenen en A50 (gevaarlijke oversteek Loenense watervallen met veel recreatief verkeer)
 • Binnen enkele jaren worden er 30 -40 nieuwe woningen gebouwd in Loenen; conclusie toename verkeer dat de N786 op wil rijden.
 • Scholen, ouderen ontmoetingscentrum en sportvoorzieningen zijn aan een zijde van Loenen, oversteken is vaak noodzakelijk.
 • Er komt maar één veiliger oversteekpunt binnen de bebouwde kom.
 • Veel (bijna) ongelukken. Wij dempen de put graag voor het kalf verdrinkt!
 • Geluidsoverlast, door steeds zwaarder wordende vrachtverkeer
 • Gezondheidsdiscussie, bv. over fijn stof is noodzakelijk.
 • De oorlogsgraven stichting gaat uit van 70-80000 bezoekers per jaar aan ereveld en veteranenbegraafplaats aan een zijweg van de N786.

Wat Loenen wil:

 • Onafhankelijk gezondheidsonderzoek
 • Onafhankelijk verkeersveiligheidsonderzoek
 • Invloed binnen de organisatie van Eerbeek Loenen 2030
 • Bij beoordeling van de mogelijkheden rekening houden met de situering van Loenen en het complexe wegenstelsel. “Het Loenense waterbed”.
 • Een weginrichting van de N786 die past bij het dorpse karakter, met inbegrip van een 30 km zone.

Oproep om, ook in Loenen, een leefbare woon en verkeerssituatie te creëren!

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen