De beren van de Gemeente Apeldoorn

We kennen ze allemaal, de beren op de weg van de Gemeente Apeldoorn, wij zien ze niet, de Gemeente wel.
U vraagt zich wellicht af waar gaat dit over; welnu het tekort aan woningen in Loenen, met name de woningen voor starters en levensloopbestendige woningen voor ouderen.
We zien de jongeren vertrekken naar de omliggende Gemeenten, dit betekent de dood in de pot voor het verenigingsleven, geen garantie op toekomstige bezetting op de scholen, problemen voor de ondernemers (geen lokaal personeel), minder vrijwilligers en het afkalven van de sociale cohesie in ons dorp.
Veel verenigingen worden bestuurd door ouderen, als deze ook nog wegvallen door weinig of geen woonruimte hebben we een probleem. Beloftes worden veel gedaan, maar we kennen allemaal het gezegde “veel beloven weinig geven doet de gek in vreugde leven”.
We zien dat de Provincie terecht veel geld uitgeeft aan de papierindustrie, echter signalen dat er voor vooral jongeren gebouwd gaat worden om de toekomst voor deze industrie te bestendigen krijgen we niet.
We hebben al vele, vele jaren een plan klaarliggen (en doorgestuurd naar de Gemeente) waarin 140 woningen zijn opgenomen met een mix van huur en koop, starterswoningen, sociale- en levensloopbestendige woningen.
Ook de “dorpenmanager” loopt het vuur uit haar sloffen om voor Loenen een goed bouwplan te realiseren. We krijgen ook veel jongeren en ouders van jongeren aan de lijn met vragen over wonen in Loenen.
Kortom de inwoners van Loenen zijn niet blij met de gang van zaken, men wil dat de volgende generatie in Loenen opgroeit met hun ouders, opa’s en oma’s en vrienden. Er is een geweldige sociale cohesie in Loenen en die willen we behouden.
Dus Gemeente  Apeldoorn, kom met ons praten over wonen, er wordt al hard gewerkt aan 24-uurs zorg in Loenen (eigen initiatief) en na zoveel eigen voorbereiding, denken we onze plannen met een beetje medewerking van de Gemeente Apeldoorn snel gerealiseerd kunnen worden!
 
De Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen