De Uitkijktoren

Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft het helemaal gehad met de veelal negatieve, onjuiste en onvolledige berichtgeving in de media over de Uitkijktoren die de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen wil herbouwen. Volgens de voorzitter van de Dorpsraad, Willem de Zanger, wordt door de beeldvorming, die daaruit ontstaat, de stichting onrecht aangedaan.

“Het dorp Loenen heeft zich van oudsher op velerlei terreinen ingezet om het unieke karakter van de Loenermark te beschermen en zelfs in ere te herstellen of te verbeteren.” Bij de realisatie van de plannen voor de wederopbouw van de uitkijktoren is niet over een nacht ijs gegaan. De Zanger: “We werken nauw samen en hebben een goede relatie met het Geldersch Landschap en Kasteelen en Natuurmonumenten. Ook de relatie met de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland is goed te noemen.”

Voorafgaand aan de plannen is bodemonderzoek verricht. Het gerenommeerde natuuronderzoeksbureau Natuurbalans heeft eveneens drie grote natuur- en aanvullende onderzoeken gedaan, waarvan het laatste begin 2022 is afgerond. De bezwaren worden hiermee met feiten weerlegd.

De provincie Gelderland heeft in 2022 het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. De Uitkijktoren staat in een gebied dat valt onder de categorie matig intensieve recreatie “, stelt Willem de Zanger, “dit maakt nog geen 5% uit van het totale gebied.” De rest is vrijwel volledig voor de natuur bestemd. Waar de natuur werkelijk in het gedrang komt worden er in samenwerking met de beheerder GLK passende maatregelen genomen.

De inwoners van Loenen spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming en het onderhouden van alle activiteiten in de Loenermark. “Aan vrijwilligers hebben we geen gebrek en zelfs 85% van de inwoners heeft de plannen voor de toren al financieel ondersteund. Loenenaren voelen zich sterk verbonden met “hun bos”, aldus De Zanger.

Na afwijzing van de ingediende beroepen tegen de bouwvergunning van de gemeente Apeldoorn heeft alleen de Stichting NatuurAlert nog stappen ondernomen richting Rechtbank.

Een poging om de onderbouwing van de plannen toe te lichten aan deze stichting, heeft tot op dit moment geen effect gehad. Wat De Dorpsraad ergert is, dat de bezwaren vaak zijn gebaseerd op gedeeltelijke of reeds achterhaalde en onjuiste informatie. Ook heeft men niet de moeite genomen om vooraf bij Dorpsraad of Vrienden van de Loenense Bossen informatie in te winnen.

Of de toren er uiteindelijk gaat komen, weet de voorzitter van de Dorpsraad Loenen niet: Er moet nog veel geld ingezameld worden en mogelijke beroepsprocedures moeten afgehandeld worden. “Het zou enorm helpen als de berichten, die in de toekomst in de media verschijnen, gebaseerd zijn op de juiste informatie. We hebben in Loenen een hele lange adem, dus Loenen blijft volhouden.

Een toelichting is te lezen op https://vriendenloenensebossen.nl/plannen-voor-uitkijktoren

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen