Gemeenteraad Apeldoorn De Ontmoeting

De Gemeenteraad van Apeldoorn wil als bestuursorgaan periodiek met inwoners, organisaties en ondernemers spreken over thema’s die spelen in de dorpen. Kiezers stemmen voor de raad, niet voor ambtenaren, burgemeester of wethouders. Dus wil de raad ook graag met de bevolking van Loenen in gesprek. Omdat er heel veel nieuwe raadsleden zijn is dit een prima gelegenheid om ze “in het echt te zien” en een beetje te leren kennen.

Het Programma

De avond is gepland op 8 december in de Brink en begint om 19.30. Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie en thee.

Er wordt een programma gemaakt door de Griffie, in overleg met de dorpsraad. Zo worden een aantal onderwerpen gepresenteerd waarbij het de bedoeling is dat de aanwezige raadsleden vragen gaan stellen en/of beantwoorden.

Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden, met sprekers, die een aantal uiteenlopende zaken die spelen in ons dorp belichten.

Ook kunnen de aanwezige Loenenaren in de zaal vragen stellen. Uiteraard zullen, bij voldoende prikkeling van de vragen, de Raadsleden informatie gaan inwinnen bij het College van Burgemeester en Wethouders over de zaken die aan de orde komen, om zo Loenen de antwoorden te geven waar soms al jaren op wordt gewacht. De gespreksleider is één van de raadsleden. De dorpenwethouder is als toehoorder aanwezig.

Uiteraard is na afloop om half tien, een drankje om met elkaar verder te discussiëren en op de toekomst van Loenen te proosten.

Kansen grijpen

Dit is dus de kans om vragen die we met elkaar hebben, voor te leggen en beantwoord te krijgen! Bijvoorbeeld over de toekomst van Loenen t.a.v. Duurzaamheid, leefbaarheid in Loenen, wonen voor jongeren en ouderen, de N786 (Eerbeekseweg en Beekbergerweg), de scholen, de zorg, het groen om ons heen, de boerenproblemen, toerisme, de verenigingen enz. Voorafgaand aan de presentaties is er een pub-quiz over wie er de meeste kennis over Loenen heeft. De winnaar krijgt een klein cadeautje.

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen