Heeft u recht op energietoeslag? Vraag het vanaf 1 december aan!

Vanaf 1 december 2023 kunnen alle inwoners van Apeldoorn met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum per huishouden een energietoeslag aanvragen. Dit doet u op apeldoorn.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook de voorwaarden waar u aan moet voldoen om recht te hebben op de energietoeslag.

Deel van de inwoners heeft de energietoeslag automatisch gekregen

De inwoners die in 2022 ook energietoeslag kregen, zijn bij gemeente Apeldoorn bekend. Hierdoor kon de gemeente toetsen of deze inwoners ook in 2023 recht hebben op de energietoeslag. Als dit zo is, hebben deze inwoners op 28 november een energietoeslag ontvangen. Alle inwoners die zijn getoetst, hebben hierover een brief ontvangen. Heeft u een afwijzing binnen gekregen en bent u het hier niet mee eens? Neem dan contact op met de gemeente via energietoeslag@apeldoorn.nl. Natuurlijk kunt u vanaf december ook (opnieuw) een aanvraag indienen, dan wordt uw situatie opnieuw bekeken.

U krijgt 800 euro of 350 euro energietoeslag

Op 3 oktober 2023 is de wet Energietoeslag 2023 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Daardoor kan gemeente Apeldoorn ook in 2023 een energietoeslag uitbetalen. In januari 2023 heeft gemeente Apeldoorn alvast een energietoeslag van 500 euro uitbetaald aan inwoners die in 2022 ook recht hadden op de energietoeslag. Huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum krijgen daardoor nog een energietoeslag van 800 euro per huishouden. Ook huishoudens met een inkomen tussen de 130% en 140% van het sociaal minimum kunnen in 2023 eenmalig energietoeslag aanvragen. Deze huishoudens krijgen een energietoeslag van 350 euro.

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen