Standpunt Loenen inzake initiatieven zonneparken: Zorgvuldigheid gaat vóór snelheid

Zorgvuldigheid gaat vóór snelheid

Begin deze week werd via de Stentor bekend hoe de gemeente Apeldoorn omgaat met de verschillende initiatieven voor zonneparken in de gemeente. Een aantal plannen wordt uitgesteld maar het initiatief van Solar Century voor een zonnepark aan de Molenallee in Loenen mag van de gemeente doorgaan met de vergunningsaanvraag. In dit proces toetst de gemeente of het plan voldoet aan de spelregels die hiervoor zijn opgesteld in het Apeldoornse afwegingskader Zon op Land.

Lokaal draagvlak en participatie

Belangrijke voorwaarden hierin zijn dat er lokaal draagvlak is en de omgeving, dorp of buurt, kan deelnemen in het zonnepark zodat zij niet alleen de lasten maar ook de lusten hebben en de opbrengsten niet naar buitenlandse investeerders verdwijnen. Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzocht hoe burgers via burgerpanels eerder en beter betrokken kunnen worden bij windmolens en zonneparken. Daar is wat Loenen betreft inderdaad behoefte aan met het oog op de energietransitie en alle plannen in de regio. Zorgvuldigheid gaat hierbij vóór snelheid.

Energietransitie

In Loenen zijn we al een aantal jaren bezig met de energietransitie. Organisaties zoals de vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp, Energie Coöperatie Loenen, Loenen Energie Neutraal en Duurzame Projecten Loenen hebben hiertoe hun krachten gebundeld in ‘Loenen Energie’. De focus ligt in Loenen op energiebesparing, zonnepanelen op gebouwen en het ontwikkelen van een slim energie-managementsysteem.

Eigen spelregels vaststellen

Voordat we ons gaan beraden of we wel of niet deelnemen in een individueel zonneproject (zoals we gedaan hebben bij het dak van Thomassen), bepalen we eerst onze eigen spelregels. In dit afwegingskader spreken we af hoe we omgaan met plannen voor zonnevelden in Loenen en omgeving. We hebben te maken met het akkoord van Parijs en ook in Loenen zullen we daar ons deel aan moeten bijdragen. Er is al veel bereikt in Loenen aan zonnedaken, maar er is meer nodig. Het is belangrijk dat we bepalen hoe zonnevelden zijn in te passen in het landschap en hoeveel hectares dat mogen zijn.

Data gebruiken voor goede kaarten

We kijken daarbij naar de zogenoemde ‘zonneladder’ waarin wordt gesteld dat de voorkeur uitgaat naar zon op dak en het ontzien van landbouw- en natuurgronden.  Mocht het komen tot zon op land dan is er nog de gedragscode ‘Zon op Land’ van 7 natuurorganisaties en Holland Solar. In deze code staan landschap en participatie hoog op de agenda. Daarnaast gaan we aan de slag om goede kaarten te maken van het lokale landschap met het oog op bodemkwaliteiten en inpasbaarheid.

Denk mee!

De Dorpsraad Loenen Zonnedorp roept betrokken Loenenaren op om mee te denken over een goed lokaal gedragen plan op basis van degelijke informatie, constructieve discussies en evenwichtige afwegingen. We hebben de gemeente gevraagd dit proces te steunen en hier rekening mee te houden. Op basis daarvan kan dan niet alleen het plan Molenallee, maar ieder toekomstig initiatief van zonnevelden getoetst worden op inpasbaarheid en draagvlak.

Data informatie- en inspraakbijeenkomsten:

De informatie- en inspraakbijeenkomsten staan gepland op:

Dinsdag 23 februari van 19:30 tot 21.30 uur

Dinsdag 9 maart van 19:30 tot 21:30 uur

In verband met de coronamaatregelen zullen deze bijeenkomsten online plaatsvinden.

Aanmelden voor de informatie-inspraakbijeenkomst kan op:  secretaris@loenenzonnedorp.nl

Na aanmelding ontvangt u een link en gebruiksaanwijzing om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst.

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen