Werk kruispunt Loenen mag door

ARNHEM/ LOENEN – Het Gerechtshof in Arnhem heeft in het hoger beroep rond het wegonderhoud in Loenen een Salomonsoordeel geveld. Beide partijen hadden op verschillende punten het gelijk aan hun kant. De eindconclusie is dat de werkzaamheden nu kunnen worden afgemaakt en een ieder zijn eigen kosten moet betalen.

Het dossier belandde afgelopen zomer op het bureau van de Arnhemse kortgedingrechter. De provincie wilde de kruising van de Groenendaalseweg met de N786 in de dorpskern van Loenen aanpassen. De Vereniging Loenen Zonnedorp, gesteund door de eigenaar van het op het kruispunt gelegen hotel restaurant Den Eikelenboom, vond dat voor de wegwerkzaamheden een verkeersbesluit nodig is. De kortgedingrechter deelde die mening en legde de werkzaamheden, die het weekend voor de zitting waren begonnen, stil.

Niet bevoegd

Tot op hoog niveau werd het vonnis in het provinciehuis besproken, want als voor alle onderhoudswerkzaamheden een verkeersbesluit moet worden genomen, dan heeft dat vergaande personele gevolgen. Er volgde dus beroep bij het Arnhemse gerechtshof want volgens de jurist van de provincie was de kortgedingrechter niet bevoegd, maar was dit een zaak voor de bestuursrechter.

Verkeersbesluit niet nodig

Daar is het hof het volgens de uitspraak niet mee eens. Als een verkeersbesluit nodig zou zijn, zou het resultaat bij de bestuursrechter eveneens tot een verbod van de werkzaamheden leiden. De Loenenaren hadden zich dus wel bij het juiste juridische loket gemeld, maar het hof is het wel eens met de het feit dat geen verkeersbesluit nodig is. Een verkeersbesluit is volgens het hof nodig voor maatregelen op of aan de weg indien die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg gebruik kan maken. 

Categorieën

“Bij de mondelinge behandeling is echter duidelijk geworden dat de aard en intensiteit van het verkeer, ook van het vrachtverkeer, niet als gevolg van de werkzaamheden is veranderd”, aldus het hof in de uitspraak. “Niet aannemelijk is geworden dat andere categorieën weggebruikers van de weg gebruik kunnen maken dan voorheen, ook al kreeg het autoverkeer iets meer ruimte (breedte).”

Begrip

Toch toont het hof begrip voor de handelswijze van de Loenenaren. Er is om overleg verzocht, maar daar heeft de provincie niet op gereageerd. Ook toen, gelet op het aangekondigde begin van de werkzaamheden, de tijd begon te dringen en de Vereniging een kort geding aankondigde, berichtte de provincie verhinderd te zijn tot na de geplande afronding van de werkzaamheden. Nadat de provincie was gedagvaard zijn de werkzaamheden in een weekend vrijwel geheel uitgevoerd. 

Onzorgvuldig gehandeld

Tijdens de mondelinge behandeling voerde de provincie een reeks argumenten aan. Vakantie van een medewerker, het feit dat de werkzaamheden al lang waren aangekondigd en voorbereid, het late tijdstip op vrijdagmiddag van betekening van de dagvaarding en het bestaan van verschillende afdelingen binnen de provincie waardoor vertraging optreedt en de werkzaamheden niet meer tijdig gestopt konden worden. Het hof vindt de provincie zich daar niet achter kan verschuilen en concludeert dat onzorgvuldig is gehandeld.

Bron: BrummensNieuws

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen