Algemene Ledenvergadering

Beste Loenenaren,

Op 17 april hebben we weer een Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad in de Brink. Naast een overzicht wat we gedaan hebben, nemen we afscheid van onze secretaris Marian Zoet en ons lid Wim Bouhuis. Met name Marian heeft bewezen een duizendpoot te zijn, met haar secretariaat en de gevechten met de Provincie (N786). NUL blijft ze gelukkig doen, maar het belangrijkste was “ons in toom houden”. We nemen uiteraard op een later tijdstip op gepaste wijze nog afscheid van Wim en Marian. We zullen dat uiteraard nog aankondigen. Gelukkig hebben we twee Loenenaren bereid gevonden om in de Dorpsraad plaats te nemen, Marloes van Brink (Groen), Harry Wilbrink (Infrastructuur) en Willem Dikker Hupkes als afgevaardigde van Lomive, uiteraard na goedkeuring van de vergadering door onze leden.

Wel hebben we nog dringend een secretaris nodig om dat stukje van Marian over te nemen. Als u iets voor uw dorp wilt doen, willen wij u graag vertellen hoeveel werk erin zit en wat we van u verwachten en uiteraard hoe leuk het is om iets voor je dorp te doen en met ons mee te denken over de toekomst!

Tijdens de ALV zullen we u, naast deze bestuurlijke punten, ook vertellen waar we staan op het gebied van zorg, wonen, ondernemen, duurzaamheid, toerisme en groen. Er is veel gebeurd de laatste tijd en er gaat nog veel meer gebeuren. Om een tipje van de sluier op te lichten: We gaan in Loenen tot 2030 200 woningen bouwen. De vergunning voor de uitkijktoren is nagenoeg rond. We hebben hard gewerkt aan de 24-uurs zorg en zorg-plus woningen, en er is gesproken met de Loenense verenigingen. Een plan voor het toerisme ligt klaar, ECL/LEN liggen op schema en maken enorme vorderingen en er is progressie geboekt over een 30km traject door Loenen (N786 en N789). Niet te vergeten heeft de actiegroep N786 veel gedaan aan veiliger en gezondere wegen door Loenen.

Anja Prins, wethouder zorg en gezondheid zal ons na de pauze vertellen wat de toekomst wordt binnen haar portefeuille in Nederland.

We hopen dat u op de ALV aanwezig zult zijn, de koffie staat klaar, stel uw vragen en drink met ons een biertje/glaasje wijn op de komende periode in Loenen.

De Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen