Loenen naar 2023

Het is weer zover, we zitten in december en het nieuwe jaar 2023 is bijna een feit.

De dorpsraad is volop bezig met de projecten voor volgend jaar. De Provinciale Verkiezingen staan voor volgend jaar 15 maart gepland, belangrijk ook voor ons dorp! Veel beslissingen worden, ook voor Loenen, door de Provincie genomen, zeker op het gebied van zorg, wonen, wegen, toerisme en duurzaamheid.

We hebben een goed gevoel voor wat er voor ons in het verschiet ligt. Er wordt hard gewerkt aan woningbouw, een nieuwe school, de infrastructuur, toerisme en 24-uurs zorg. Helaas zijn de problemen op het gebied van stikstof op het gebied van wet- en regelgeving groter geworden en dit betekent in een aantal gevallen uitstel, maar zeker geen afstel.

De vergunningen voor de uitkijktoren liggen op schema, de Provinciale Vergunningen zijn afgegeven. We maken ons wel ernstige zorgen over de recente stikstofperikelen en de zeer hoge stijging van de staalprijzen.

De gemeentelijke omgevingsvergunning is in behandeling, helaas ontvingen wij van de gemeente het bericht dat er een zestal bezwaren zijn ingediend.                                                      De bezwaren betreffen de locatie, aantasting flora fauna en te veel verkeer op de Droefakkers. Gelukkig zijn de genoemde bezwaren vooraf goed onderzocht.                                 We hadden niet verwacht dat er iemand tegen de uitkijktoren zou zijn, maar ja, het is een democratisch proces!

Ook over de wegen rond en in Loenen zijn stevige discussies, de uitkomst van deze gesprekken zullen begin volgend jaar bekend worden.

Binnenkort zijn er ook gesprekken gepland met Veluwonen over de toekomst van de sociale woningbouw in Loenen en willen we praten over isoleren van een aantal woningen, in deze tijd is het voor met name veel ouderen moeilijk om de stook- en elektrakosten te kunnen betalen. Hopelijk werkt het overleg om versneld een aantal woningen te isoleren.

Positief nieuws is dat de oplevering van den Eikenboom dichterbij komt. Naar wat we horen en zien krijgen we er een parel in ons dorp bij!

Als laatste zijn er plannen om de vijvers en beken bij het Lonapark aan te pakken, iets wat we al jaren willen.

We wensen iedereen een gelukkig en vooral gezond 2023 toe en hopen dat veel van onze plannen doorgaan!                                                                                                                                                                   Aan de Dorpsraad zal het niet liggen!

Dorpsraad Loenen Zonnedorp!

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen