Resultaten enquête deelmobiliteit

In de nieuwsbrief van december stond een enquête over de interesse voor deelmobiliteit. Hartelijk dank aan iedereen die deze enquête heeft ingevuld! Hieronder leest u de belangrijkste resultaten en hoe we hiermee verder gaan.

Redelijke bekendheid, laag gebruik. Ongeveer de helft van de respondenten zegt bekend te zijn met hoe autodelen werkt en wat de voor- en nadelen zijn. De beschikbaarheid van deelauto’s en wie verantwoordelijk is voor hygiëne en bij schade, boetes, ongevallen etc zijn minder bekend. De bekendheid met deelauto’s is maar beperkt gebaseerd op eigen ervaringen, want 84% zegt nog nooit een deelauto gebruikt te hebben (niet zelf en niet als passagier).

Eigen auto populair. Alle 31 respondenten hebben één (45%) of meerdere auto’s (55%) in het huishouden.Autodelen is voor de meesten nog geen overweging om de eigen auto te verkopen. Als een deelauto beschikbaar zou zijn, zou 39% van de mensen wel openstaan voor het gebruik ervan. Nog eens 13% zegt dat ze er in de nabije toekomst (binnen 5 jaar) voor open staan. En 16% denkt eerder aan de verre toekomst (na 5 jaar).

Duurzaamheid en kosten. Motieven om een deelauto te gaan gebruiken zijn vooral duurzaamheid en kostenbesparing. De koppeling met Energie Coöperatie Loenen lijkt dan ook passend.

Uitproberen. Graag wilt u een deelauto een keer gratis kunnen proberen, een demonstratie dag, en ervaringen horen van omwonenden mensen die al eens een deelauto hebben gebruikt.

Hoe verder: de initiatiefgroep E-deelauto gaat daarom kijken naar de mogelijkheden van een demonstratie dag in Loenen.

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen