Vervolg verkeersdiscussie

Twee gesprekken hebben we inmiddels achter de rug. De deelnemers zijn de Dorpsraad Loenen, Belangengroep N786, VVN, Fietsersbond Apeldoorn, Lomivé, gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Die gesprekken verlopen in een goede sfeer, er worden duidelijke uitspraken gedaan en er is goed overleg.

Binnenkort volgt een gesprek over de gezondheidsaspecten, naar aanleiding van een door de GGD uitgevoerd onderzoek. In de volgende Nieuws uut Loenen hierover meer.

Duidelijk is nogmaals door de Loenense belangengroep N786 en de Dorpsraad gesteld dat we het niet eens zijn met het ingenomen standpunt dat een rondweg of andersoortige omleiding op voorhand uitgesloten zijn. Dit besluit is eenzijdig door de provincie genomen.

Nu de oversteekplaats bij de Spar een feit is, gaan we verder om te overleggen welke maatregelen zinvol zijn op de rest van de Eerbeekseweg en de Beekbergerweg.

Het uitgangspunt moet volgens ons zijn, dat op de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de gezondheid van de Loenenaren de nadruk moet liggen. Om dit gefundeerd te kunnen doen is door de belangengroep een rapport over de verkeersveiligheid op de Eerbeekseweg en de beekbergerweg in de maak. Zij hebben allerlei rapporten en tellingen bekeken en gaan daar conclusies aan verbinden.

Door in Loenen het dorpse karakter meer zichtbaar te maken, zou de situatie kunnen verbeteren. Snelheid verlagende maatregelen leveren directe winst op, evenals het realiseren van meer veilige oversteekplaatsen. Maar ook door meer groen langs de wegen.

Bloembakken aan de lantaarnpalen dragen bij aan het dorpse karakter en deze zullen we blijven bepleiten.

De gemeenteraad heeft unaniem een brief aan de leden van Provinciale Staten gestuurd, waarin gepleit wordt voor goede bij elkaar passende oplossingen op Kanaal Zuid en door Loenen. Wij voelen ons gesterkt door deze brief en door wethouder Willems.

Gedeputeerde Markink van de Provincie heeft toegezegd dat er voor het einde van dit jaar meer duidelijk wordt. Besluiten over de situatie binnen het project Eerbeek Loenen 2030 zullen door provincie en de gemeenten Brummen en Apeldoorn genomen moeten worden. Het is en blijft een uiterst complexe verkeerssituatie.

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen