Voortgang verkeersdiscussie

Op 17 maart jl. heeft gedeputeerde Jan Markink in een gesprek met de Dorpsraad Loenen toegezegd een verkenning uit te willen voeren naar verbetermaatregelen m.b.t. de N786 in de kern van Loenen. Het doel van de verkenning is om het dorpse karakter van Loenen te versterken en de leefbaarheid en oversteekbaarheid te verbeteren.

Een rondweg om Loenen of een grootschalige opwaardering van de kanaalroute is niet aan de orde. Daarom hanteren we voor de verkenning de bestaande weg N786 door Loenen als uitgangspunt. Deze weg is en blijft de noordelijke ontsluiting van de papierindustrie in Eerbeek. Voor de verkenning beschouwen we de N786 binnen de kern van Loenen, incl. de rotonde tussen Loenen en Eerbeek. Eventuele maatregelen hebben een directe of indirecte koppeling met de weg.

Als wegbeheerder neemt de provincie Gelderland het initiatief voor de verkenning, maar we doen dit graag in nauw overleg met de verschillende betrokken partijen. In dit geval gaat het om de Dorpsraad Loenen, bewoners, VVN, Fietsersbond Apeldoorn, Lomivé, gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Het startoverleg is bedoeld om met elkaar de aanpak van de verkenning te bespreken. Een belangrijk onderdeel hierbij is het participatietraject. Op welke manier betrekken we bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Loenen bij de verkenning, hoe gaan we hierover communiceren en welke planning hebben we voor ogen?

Binnenkort volgt het eerste gesprek.

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen